Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập trang 156 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu chia sẻ hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3 trang 156 SGK Toán lớp 1 để các bạn tham khảo.

BÀI 1 trang 156 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Đặt tính rồi tính:

47 + 22                     40 + 22                       12 + 4

51 + 35                     80 + 9                        8 + 31

Đáp án:

47 + 22 = 69               40 + 22 = 62                  12 + 4 = 16

51 + 35 = 86                80 + 9 = 89                  8 + 31 = 39

BÀI 2 trang 156 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính nhẩm:

30 + 6 =                      60 + 9 =                          52 + 6 =                    82 + 3 =

40 + 5 =                      70 + 2 =                           6 + 52=                    3 + 82 =

Đáp án:

30 + 6 = 36             60 + 9 = 69               52 + 6 = 58                  82 + 3 = 85

40 + 5 = 45             70 + 2 = 72                6 + 52= 58                  3 + 82 = 85

BÀI 3 trang 156 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn ?

Đáp án:

Số bạn lớp em là:
21 + 14 = 35 (bạn)
Đáp số: 35 bạn.

doctailieu.com
Tải về
Back to top