Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Đáp án bài 1, 2 trang 155 sách giáo khoa

Hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 2, bài 3 trang 155 SGK toán lớp 1

BÀI 2 trang 155 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Đặt tính rồi tính:

35 + 12                      60 + 38                        6 + 43

41 + 34                      22 + 40                        54 + 2

Đáp án:

35 + 12 = 47                      60 + 38 = 98                       6 + 43 = 49

41 + 34 = 75                      22 + 40 = 62                      54 + 2 = 56

BÀI 3 trang 155 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Lớp 1A trồng được 35 cây, lớp 2A trồng được 50 cây. Hỏi hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây ?

Đáp án:

Số cây cả hai lớp trồng được là:
35 + 50 = 85 (cây) 
Đáp số: 85 cây.

doctailieu.com
Tải về
Back to top