Hướng dẫn làm bài 1, bài 2 trang 152 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu chia sẻ hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2 trang 152 SGK toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi giúp các bé ôn tập kiến thức đã được học.

BÀI 1 trang 152 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán rồi giải bài toán đó.

a) Bài toán:

Trong bến có....ô tô

có thêm....ô tô vào bến

Hỏi.............................?

Câu hỏi bài 1 trang 152 SGK Toán lớp 1
Câu hỏi b bài 1 trang 152 SGK Toán lớp 1

b) Bài toán:

Lúc đầu tiên trên cành có 6 con chim

có....con chim bay đi

Hỏi.............................................. ?

Đáp án:

a)

Trong bến có  5 ô tô
có thêm 2 ô tô vào bến
Hỏi có tất cả bao nhiêu ô tô ở trong bến?

Bài giải:

Số ô tô ở trong bến là:
5 + 2 = 7 (ô tô)
Đáp số: 7 ô tô.

b)

Lúc đầu tiên trên cành có 6 con chim
có 2 con chim bay đi
Hỏi trên cành có bao nhiêu con chim ?

Bài giải:

Số con chim trên cành có là:
6 - 2 = 4 (con chim)
Đáp số: 4 con chim.

BÀI 2 trang 152 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Nhìn tranh vẽ, nêu tóm tắt bài toán rồi giải bài toán đó :

Câu hỏi bài 2 trang 152 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Tóm tắt:

8 con thỏ trên sân
3 con thỏ đi ra ngoài sân
Hỏi trong sân có bao nhiêu con thỏ ?

Bài giải:

Số thỏ ở trong sân là:
8 - 3 = 5 (con thỏ)
Đáp số: 5 con thỏ.

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Thanh Long
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ