Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 151 sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 151 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 giúp các bạn tham khảo trước khi hướng dẫn các bé làm bài tập ở nhà.

BÀI 1 trang 151 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái thuyền ?

Tóm tắt:

Có:....cái thuyền
Cho bạn:.....cái thuyền
Còn lại:.......cái thuyền ?

Câu hỏi bài 1 trang 151 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Tóm tắt:

Có :14 cái thuyền
Cho bạn :4 cái thuyền
Còn lại:.......cái thuyền ?

Bài giải:

Số cái thuyền còn lại là:
14 - 4 = 10 (cái thuyền)
Đáp số: 10 cái thuyền.

BÀI 2 trang 151 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn nam ?

Đáp án:

Số bạn nam có trong tổ là:
9 - 5 = 4 (bạn nam)
Đáp số : 4 bạn nam.

BÀI 3 trang 151 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Một sợi dây dài 13cm, đã cắt đi 2cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Câu hỏi bài 3 trang 151 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Sợi dây dài là:
13 - 2 = 11 (cm)
Đáp số: 11 cm

BÀI 4 trang 151 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có: 15 hình tròn
Tô màu: 4 hình tròn
Không tô màu: ... hình tròn?
Câu hỏi bài 4 trang 151 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Số hình tròn không tô màu là:
15 - 4 = 11 (hình tròn)
Đáp số: 11 hình tròn.

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Thanh Long
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ