Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 151 sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 151 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 giúp các bạn tham khảo trước khi hướng dẫn các bé làm bài tập ở nhà.

BÀI 1 trang 151 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái thuyền ?

Tóm tắt:

Có:....cái thuyền
Cho bạn:.....cái thuyền
Còn lại:.......cái thuyền ?

Câu hỏi bài 1 trang 151 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Tóm tắt:

Có :14 cái thuyền
Cho bạn :4 cái thuyền
Còn lại:.......cái thuyền ?

Bài giải:

Số cái thuyền còn lại là:
14 - 4 = 10 (cái thuyền)
Đáp số: 10 cái thuyền.

BÀI 2 trang 151 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn nam ?

Đáp án:

Số bạn nam có trong tổ là:
9 - 5 = 4 (bạn nam)
Đáp số : 4 bạn nam.

BÀI 3 trang 151 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Một sợi dây dài 13cm, đã cắt đi 2cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Câu hỏi bài 3 trang 151 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Sợi dây dài là:
13 - 2 = 11 (cm)
Đáp số: 11 cm

BÀI 4 trang 151 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có: 15 hình tròn
Tô màu: 4 hình tròn
Không tô màu: ... hình tròn?
Câu hỏi bài 4 trang 151 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Số hình tròn không tô màu là:
15 - 4 = 11 (hình tròn)
Đáp số: 11 hình tròn.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 151 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu