Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Cách giải và đáp án bài tập trang 145 sách giáo khoa toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin chia sẻ đến các bạn cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3 tại trang 145 SGK môn toán lớp 1.

BÀI 1 trang 145 SGK Toán lớp 1

Đề bài:

Số liền sau của 97 là.....                        
Số liền sau của 98 là:.....
Số liền sau của 99 là:....

Đáp án:

Số liền sau của 97 là 98
Số liền sau của 98 là 99
Số liền sau của 99 là 100

BÀI 2 trang 145 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết các số còn thiếu vào ô trống trong bảng các số từ 1 đến 100

Câu hỏi bài 2 trang 145 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 145 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 3 trang 145 SGK Toán lớp 1

Đề bài: 

a) Các số có một chữ số là........................................................
b) Các số tròn chục là:.............................................................
c) Số bé nhất có hai chữ số là:..................................................
d) Số lớn nhất có hai chữ số là:.................................................
đ) Các số có hai chữ số giống nhau là: 11, 22..............................

Đáp án:

a) Các số có một chữ số là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
b) Các số tròn chục là: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ,80, 90.
c) Số bé nhất có hai chữ số là:10
d) Số lớn nhất có hai chữ số là: 99
đ) Các số có hai chữ số giống nhau là: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99

doctailieu.com
Tải về
Back to top