Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập 2, 3, 4 trang 141 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2, bài 3, bài 4 trang 141 sgk môn Toán lớp 1 giúp các bạn tham khảo.

BÀI 2 trang 141 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc các số đó:

Câu hỏi bài 2 trang 141 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:


 

BÀI 3 trang 141 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Viết (theo mẫu):

a) Số 76 gồm 7 chục và 6 đơn vị
b) Số 95 gồm ... chục và... đơn vị
c) Số 83 gồm ... chục và ... đơn vị
d) Số 90 gồm... chục và ... đơn vị

Đáp án:


b) Số 95 gồm 9 chục và 5 đơn vị
c) Số 83 gồm 8 chục và 3 đơn vị
d) Số 90 gồm 9 chục và 0 đơn vị
 

BÀI 4 trang 141 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Trong hình vẽ có bao nhiêu cái bát ?
Trong số đó có mấy chục và mấy đơn vị ?

Câu hỏi bài 4 trang 141 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Trong hình vẽ có 33 cái bát.
Trong số đó có 3 chục và 3 đơn vị.
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 2, 3, 4 trang 141 sách giáo khoa toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu