Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài 1 trang 140 sách giáo khoa toán lớp 1

Đọc tài liệu xin hướng dẫn các bạn cách làm bài tập 1 trang 140 sgk môn Toán lớp 1 để các bạn tham khảo trước khi kèm các bé ôn tập kiến thức và làm bài tập tại nhà.

Đề bài: Viết số

Bảy mươi, bảy mươi mốt,  bảy mươi hai,  bảy mươi ba,  bảy mươi tư,  bảy mươi lăm,  bảy mươi sáu,  bảy mươi bảy,  bảy mươi tám,  bảy mươi chính

Đáp án:

bảy mươi bảy mươi mốt bảy mươi hai  bảy mươi ba bảy mươi tư bảy mươi lăm bảy mươi sáu bảy mươi bảy bảy mươi tám bảy mươi chính
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn làm bài 1 trang 140 sách giáo khoa toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu