Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài 1 trang 138 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn và đáp án bài 1 trang 138 SGK môn Toán lớp 1 để các bạn tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập kiến thức và làm bài tập tại nhà.

BÀI 1 trang 138 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết số:
Năm mươi, năm mươi mốt, năm mươi hai, năm mươi ba, năm mươi tu, năm mươi lăm, năm mươi sáu, năm mươi bảy, năm mươi tám, năm mươi chín.

Đáp án:

năm mươi năm mươi mốt năm mươi hai năm mươi ba năm mươi tư năm mươi lăm năm mươi sáu năm mươi bảy năm mươi tám năm mươi chín
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn làm bài 1 trang 138 sách giáo khoa Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu