Giải bài tập 2, bài 3 và bài 4 trang 137 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp số bài 2, bài 3, bài 4 trang 137 skg môn Toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn các bé làm bài tập về nhà.

BÀI 2 trang 137 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết số:

Ba mươi, ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi tư, ba mươi lăm, ba mươi sáu, ba mươi bảy, ba mươi tám, ba mươi chín.

Đáp án:

30,  31,  32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

BÀI 3 trang 137 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết số:

Bốn mươi, bốn mươi mốt, bốn mươi hai, bốn mươi ba, bốn mươi tư, bốn mươi lăm, bốn mươi sáu, bốn mươi bảy, bốn mươi tám, bốn mươi chín, năm mươi.

Đáp án:

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

BÀI 4 trang 137 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết các số vào ô trống rồi đọc số đó:

Câu hỏi bài 4 trang 137 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 137 SGK Toán lớp 1

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X