Giải bài tập toán lớp 1: Bài 1 trang 136 sách giáo khoa

Hướng dẫn cách giải bài tập 1 trang 136 SGK Toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi kèm các bé ôn tập lại kiến thức và làm bài tập tại nhà.

Đề bài:

a) Viết số : * Hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi tu,
hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín.

b) Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó :

Câu hỏi bài 1 trang 136 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

a) Viết số :

hai mươihai mươi mốthai mươi haihai mươi bahai mươi tưhai mươi lămhai mươi sáuhai mươi bảyhai mươi támhai mươi 9
20212223242526272829

b)

Đáp án bài 1 trang 136 SGK Toán lớp 1

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM