Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập toán lớp 1: Bài 1 trang 136 sách giáo khoa

Hướng dẫn cách giải bài tập 1 trang 136 SGK Toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi kèm các bé ôn tập lại kiến thức và làm bài tập tại nhà.

Đề bài:

a) Viết số : * Hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi tu,
hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín.

b) Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó :

Câu hỏi bài 1 trang 136 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

a) Viết số :

hai mươi hai mươi mốt hai mươi hai hai mươi ba hai mươi tư hai mươi lăm hai mươi sáu hai mươi bảy hai mươi tám hai mươi 9
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

b) 

Đáp án bài 1 trang 136 SGK Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu