Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 135 sách giáo khoa

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 135 SGK Toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo trước khi kèm các bé ôn tập và làm bài tập tại nhà.

BÀI 1 trang 135 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết (theo mẫu):

Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.
Số 18 gồm ....chục và...đơn vị.
Số 40 gồm ....chục và...đơn vị.
Số 70 gồm....chục và ...đơn vị.

Đáp án:

Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị.
Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị.
Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

BÀI 2 trang 135 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

Câu hỏi bài 2 trang 135 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 135 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 3 trang 135 SGK Toán lớp 1

Đề bài: 

 

a) Đặt  tính rồi tính:

70 + 20 =                        80 - 30 =                          10 + 60 =

20 + 70 =                        80 - 50 =                          90 - 40 =

b) Tính nhẩm:

50 + 20 =                        60cm + 10cm =

70 - 50 =                        30cm + 20cm =

70 - 20 =                        40cm - 20cm =

Đáp án:

a)

70 + 20 = 90                      80 - 30 = 50                         10 + 60 = 70

20 + 70 = 90                      80 - 50 = 30                         90 - 40 = 50

b) 

50 + 20 = 90                       60cm + 10cm = 70cm

70 - 50 = 20                       30cm + 20cm = 50cm

70 - 20 = 50                        40cm - 20cm = 20cm.

BÀI 4 trang 135 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Lớp 1A vẽ được 20 bức tranh, lớp 1B vẽ được 30 bức tranh. Hỏi cả hai lớp vẽ được bao nhiêu bức tranh ?

Đáp án:

Số bức tranh cả hai lớp vẽ được là:
20 + 30 = 50 (bức tranh)
Đáp số: 50 bức tranh.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 135 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu