Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập toán lớp 1: Đáp án bài 1 trang 133 sách giáo khoa

Đọc Tài Liệu xin gửi các bạn đáp án bài 1 trang 133 SGK môn Toán lớp 1 để tham khảo trước khi các bạn hướng dẫn bé ôn tập kiến thức tại nhà.

BÀI 1 trang 133 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Đúng ghi đ, sai ghi s:

Câu hỏi bài 1 trang 133 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 133 SGK Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu