Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 132 sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 132 SGK Toán lớp 1 để các bạn tham khảo trước khi kèm các bé làm bài tập tại nhà.

BÀI 1 trang 132 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Đặt tính rồi tính:

70 - 50                         60 - 30                     90 - 50

80 - 40                         40 - 10                     90 - 40

Đáp án:

70 - 50 = 20                      60 - 30 = 30                     90 - 50 = 40

80 - 40 = 40                      40 - 10 = 30                     90 - 40 = 50

BÀI 2 trang 132 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Số ?

Câu hỏi bài 2 trang 132 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 132 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 3 trang 132 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Đúng ghi đ, sai ghi s.

Câu hỏi bài 3 trang 132 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 132 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 4 trang 132 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái bát nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát ?

Đáp án:

Số cái bát nhà Lan có là:
20 + 10 = 30 (cái bát)
Đáp số: 30 cái bát. 

BÀI 5 trang 132 SGK Toán lớp 1

Đề bài: ± ?

50...10 = 40               30...20 = 50                40...20 = 20

Đáp án:

50 - 10 = 40               30 + 20 = 50                40 - 20 = 20

doctailieu.com
Tải về
Back to top