Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 130 sách giáo khoa

Hướng dẫn cách làm và đáp án các bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 130 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 để các bạn tham khảo trước khi hướng dẫn bé ôn tập lại kiến thức tại nhà.

BÀI 1 trang 130 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Đặt tính rồi tính:

40 + 20                       10 + 70                       60 + 20

30 + 30                       50 + 40                       30 + 40

Đáp án:

40 + 20 = 60                      10 + 70 = 80                         60 + 20 = 80

30 + 30 = 60                      50 + 40 = 90                         30 + 40 = 70

BÀI 2 trang 130 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính nhẩm:

a) 

30 + 20 =                        40 + 50 =                            10 + 60 =

20 + 30 =                        50 + 40 =                             60 + 10 =

b)

30cm + 10cm =                             60cm + 20cm =

40cm + 40cm =                             20cm + 30cm =

Đáp án:

a) 

30 + 20 = 50                       40 + 50 = 90                           10 + 60 = 70

20 + 30 = 50                       50 + 40 = 90                           60 + 10 = 70

b)

30cm + 10cm = 40cm                            60cm + 20cm = 80cm

40cm + 40cm = 80cm                            20cm + 30cm = 50cm

BÀI 3 trang 130 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?

Đáp án:

Số bông hoa cả hai bạn có là:
20 + 10 = 30 (bông hoa)
Đáp số: 30 bông hoa.

BÀI 4 trang 130 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Nối (theo mẫu):

Câu hỏi bài 4 trang 130 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 130 SGK Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu