Giải bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 128 SGK toán lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3 và bài 4 trang 128 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo trước để hướng dẫn các bé ôn tập kiến thức tại nhà.

BÀI 1 trang 128 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Nối (theo mẫu):

Câu hỏi bài 1 trang 128 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 128 SGK Toán lớp 1

BÀI 2 trang 128 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Viết (theo mẫu)

a) Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị.

b) Số 70 gồm...chục và ...đơn vị.

c) Số 50 gồm...chục và...đơn vị.

d) Số 80 gồm...chục và ....đơn vị.

Đáp án:

b) Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

c) Số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị.

d) Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị.

BÀI 3 trang 128 SGK Toán lớp 1

Đề bài:

a) Khoanh vào số bé nhất: 70, 40, 20, 50, 30.

b) Khoanh vào số lớn nhất: 10, 80 , 60 ,90 , 70.

Đáp án:

a) Khoanh vào số 20.

b) Khoanh vào số 90.

Đáp án bài 3 trang 128 SGK Toán lớp 1

BÀI 4 trang 128 SGK Toán lớp 1

Đề bài: 

Câu hỏi bài 4 trang 128 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Câu hỏi bài 4 trang 128 SGK Toán lớp 1

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

X