Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 125 sách giáo khoa

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài 1, bài 2, bài 4 trang 125 SGK toán lớp 1 để các bạn tham khảo trước khi hướng dẫn bé ôn tập kiến thức tại nhà.

BÀI 1 trang 125 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

a)

12 + 3 =   15 + 4 = 8 + 2 =    14 + 3 =
15 - 3 = 19 - 4 =  10 - 2 =   17 - 3 =

b)

11 + 4 + 2 =  19 - 5 - 4 =  14 + 2 - 5 =

Đáp án:

a)

12 + 3 = 15 15 + 4 = 19 8 + 2 =   10 14 + 3 = 17
15 - 3 = 12 19 - 4 = 15 10 - 2 = 8  17 - 3 = 14

b)

11 + 4 + 2 = 17 19 - 5 - 4 = 10 14 + 2 - 5 = 11

BÀI 2 trang 125 SGK Toán lớp 1

Đề bài:

a) Khoanh vào số lớn nhất: 14, 18, 11, 15

b) Khoanh vào số bé nhất: 17, 13, 19, 10

Đáp án:

a) Khoanh vào số 18.
b) Khoanh vào số 10.
 

Đáp án bài 2 trang 125 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 4 trang 125 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Đoạn thẳng AB dài 3cm và đoạn thẳng BC dài 6cm. Hỏi đoạn thẳng AC dài mấy xăng-ti-mét ?

Câu hỏi bài 4 trang 125 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đoạn thẳng AC dài:
3 + 6 = 9 (cm)
Đáp số: 9 cm.

doctailieu.com
Tải về
Back to top