Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập trang 124 SGK toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bài hướng dẫn chi tiết và đáp án các bài 1, bài 2, bài 3 bài 4 trang 124 sách giáo khoa Toán lớp 1.

BÀI 1 trang 124 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống:

Câu hỏi bài 1 trang 124 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 124 SGK Toán lớp 1

BÀI 2 trang 124 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu hỏi bài 2 trang 124 SGK Toán lớp 1


Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 124 SGK Toán lớp 1

BÀI 3 trang 124 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Một hộp có 12 bút xanh và 3 bút đỏ. Hỏi hộp đó có tất cả bao nhiêu cái bút ?

Đáp án:

Số chiếc bút có trong hộp là:
12 + 3 = 15 (cái bút) 
Đáp số: 15 cái bút

BÀI 4 trang 124 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Câu hỏi bài 4 trang 124 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 124 SGK Toán lớp 1

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Thanh Long
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ