Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập trang 122 sách giáo khoa toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn chi tiết và đáp án bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 122 SGK môn Toán lớp 1.

BÀI 1 trang 122 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ. Hỏi An có tất cả mấy quả bóng?

Tóm tắt

Có: ...bóng xanh
Co: ... bóng đỏ
Có tất cả: ... quả bóng?

Đáp án:

Tóm tắt

Có: 4 bóng xanh
Có: 5 bóng đỏ
Có tất cả: ... quả bóng?

Bài giải:

Số quả bóng mà An có là:
4 + 5 = 9 (quả bóng )
Đáp số: 9 quả bóng

BÀI 2 trang 122 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tổ em có 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn?

Đáp án:

Tóm tắt

Có: 5 bạn nam
Có: 5 bạn nữ
Tổ em có: ... bạn?

Bài giải

Tổ em có:
5  + 5 = 10 (bạn)
Đáp số: 10 bạn

BÀI 3 trang 122 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Có : 2 gà trống
Có  : 5 gà mái
Có tất cả: ... con gà ?

Đáp án:

Số gà là:
2 + 5  = 7 (con gà)
Đáp số: 7 con gà
 

BÀI 4 trang 122 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính (theo mẫu)

a) 2cm + 3cm =  5 cm b) 6cm - 2cm = 4cm
7cm + 1cm = 5cm - 3cm =
8cm + 2cm = 9cm - 4cm =
14cm + 5cm = 17cm - 7cm =

Đáp án:

a) 2cm + 3cm =  5 cm b) 6cm - 2cm = 4cm
7cm + 1cm = 8 cm 5cm - 3cm = 2 cm
8cm + 2cm = 10 cm 9cm - 4cm = 5 cm
14cm + 5cm = 19 cm 17cm - 7cm = 10 cm
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập trang 122 sách giáo khoa toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu