Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: đáp án bài tập trang 121 sách giáo khoa

Hướng dẫn cách làm và đáp án các bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 121 SGK Toán lớp 1.

BÀI 1 trang 121 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Trong cười có 12 cây chuối, bố trồng thêm 3 cây chuối. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối?

Câu hỏi bài 1 trang 121 SGK Toán lớp 1
 

Tóm tắt

Có: ... cây
Thêm: ... cây
Có tất cả: ... cây?

Đáp án:

Có: .12 cây
Thêm: 3 cây
Có tất cả: ... cây?

Bài giải

Trong vườn có tất cả số cây chuối là:
12 + 3 = 15 (cây)
Đáp số:
15 cây.

BÀI 2 trang 121 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Trên tường có 14 bức tranh, người ta treo thêm 2 bức tranh nữa. Hỏi trên tường có tất cả bao nhiêu bức tranh?

Tóm tắt

Có: ... bức tranh
Thêm: ... bức tranh
Có tất cả: ... bức tranh?

Đáp án:

Tóm tắt

Có: 14 bức tranh
Thêm: 2 bức tranh
Có tất cả: ... bức tranh?

Bài giải

Số bức tranh mà trên tường có là:
14 + 2 = 16 (bức tranh)
Đáp số: 16 bức tranh.

BÀI 3 trang 121 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có: 5 hình vuông
Có: 4 hình tròn
Có tất cả: ... hình vuông và hình tròn?
Câu hỏi bài 3 trang 121 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Bài giải

Số hình vuông và hình tròn là:

5 + 4 = 9 (hình)
Đáp số: 9 hình

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu