Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: đáp án bài tập trang 121 sách giáo khoa

Hướng dẫn cách làm và đáp án các bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 121 SGK Toán lớp 1.

BÀI 1 trang 121 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Trong cười có 12 cây chuối, bố trồng thêm 3 cây chuối. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối?

Câu hỏi bài 1 trang 121 SGK Toán lớp 1
 

Tóm tắt

Có: ... cây
Thêm: ... cây
Có tất cả: ... cây?

Đáp án:

Có: .12 cây
Thêm: 3 cây
Có tất cả: ... cây?

Bài giải

Trong vườn có tất cả số cây chuối là:
12 + 3 = 15 (cây)
Đáp số:
15 cây.

BÀI 2 trang 121 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Trên tường có 14 bức tranh, người ta treo thêm 2 bức tranh nữa. Hỏi trên tường có tất cả bao nhiêu bức tranh?

Tóm tắt

Có: ... bức tranh
Thêm: ... bức tranh
Có tất cả: ... bức tranh?

Đáp án:

Tóm tắt

Có: 14 bức tranh
Thêm: 2 bức tranh
Có tất cả: ... bức tranh?

Bài giải

Số bức tranh mà trên tường có là:
14 + 2 = 16 (bức tranh)
Đáp số: 16 bức tranh.

BÀI 3 trang 121 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có: 5 hình vuông
Có: 4 hình tròn
Có tất cả: ... hình vuông và hình tròn?
Câu hỏi bài 3 trang 121 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Bài giải

Số hình vuông và hình tròn là:

5 + 4 = 9 (hình)
Đáp số: 9 hình

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 1: đáp án bài tập trang 121 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu