Bài 2, 3 trang 118 sgk Toán 1

Xuất bản: 28/05/2018 - Cập nhật: 10/12/2018 - Tác giả:

Hướng dẫn giải bài 2, bài 3 trang 118 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 : Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa ...

Bài 2: Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi có tất cả mấy bạn?

Câu hỏi bài 2 trang 118 sgk toán lớp 1

Tóm Tắt

Có: ... bạn

Thêm: ... bạn

Có tất cả:  ... bạn ?

Bài Giải

.....................

.....................

Đáp số: ... bạn.

Đáp án bài 2 trang 118 sgk Toán lớp 1

Tóm tắt

Có: 6 bạn
Thêm: 3 bạn
Có tất cả: ... bạn ?

Bài giải

Tổ em có tất cả.
6 + 3 = 9 (bạn)

Đáp số: 9 bạn.

Bài 3Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con?

Tóm Tắt

Dưới ao: ... con vịt

Trên bờ: ... con vịt

Có tất cả: ... con vịt

Bài Giải

..............................................

..............................................

................

Câu hỏi bài 3 trang 118 sgk toán lớp 1

Đáp án bài 3 trang 118 sgk Toán lớp 1

Tóm Tắt

Dưới ao: 5 con vịt

Trên bờ: 4 con vịt

Có tất cả: ... con vịt

Bài Giải

Đàn vịt có tất cả:

5 + 4 = 9  (con)

Đáp số: 9 con

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm: Hướng dẫn giải Toán lớp 1 bài tập sách giáo khoa

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM