Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Bài 1 trang 117 sgk Toán 1

Hướng dẫn giải bài 1 trang 117 sách giáo khoa Toán lớp 1 - Giải toán có lời văn : An có 4 quả bóng, bình có 3 quả bóng ...

Đề bài: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng?

Tóm Tắt

An có: ... quả bóng

Bình có: ... quả bóng

Cả hai bạn có: ... quả bóng?

Bài Giải

Cả hai bạn có:

............. = ... (quả bóng)

Đáp số: ... quả bóng

Câu hỏi bài 1 trang 117 sgk toán lớp 1

Đáp án bài 1 trang 117 sgk Toán lớp 1

Tóm Tắt

An có: 4 quả bóng

Bình có: 3 quả bóng

Cả hai bạn có: ... quả bóng?

Bài Giải

Cả hai bạn có:

3 + 4 = 7 (quả bóng)

Đáp số: 7 quả bóng

 

» Xem thêm: Lời giải bài 2, 3 trang 118 sgk Toán lớp 1

doctailieu.com
Tải về
Xem thêm các bài khác
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu