Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Đáp án bài 3 và bài 4 trang 116 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết và đáp án bài tập 3 và bài 4 trang 116 SGK môn Toán lớp 1

Bài 3 trang 116 SGK toán lớp 1

Đề bài: Viết tiếp câu hỏi để có bài toán:

Câu hỏi bài 3 trang 116 sgk toán lớp 1

Bài toán: Có 1 gà mẹ và có 7 gà con.
Hỏi.......................................

Đáp án:

Có 1 gà mẹ và có 7 gà con.
Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà ?

Bài 4 trang 116 SGK toán lớp 1

Đề bài: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán:

Câu hỏi bài 4 trang 116 sgk toán lớp 1
 

Bài toán: Có...con chim đậu trên cành, có thêm...con chim bay đến.
Hỏi...............................................................

Đáp án:

4 con chim đậu trên cành, có thêm 2 con chim bay đến.
Hỏi tất cả có bao nhiêu con chim ?

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 và bài 4 trang 116 sách giáo khoa Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu