Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Đáp án bài 3 và bài 4 trang 116 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết và đáp án bài tập 3 và bài 4 trang 116 SGK môn Toán lớp 1

Bài 3 trang 116 SGK toán lớp 1

Đề bài: Viết tiếp câu hỏi để có bài toán:

Câu hỏi bài 3 trang 116 sgk toán lớp 1

Bài toán: Có 1 gà mẹ và có 7 gà con.
Hỏi.......................................

Đáp án:

Có 1 gà mẹ và có 7 gà con.
Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà ?

Bài 4 trang 116 SGK toán lớp 1

Đề bài: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán:

Câu hỏi bài 4 trang 116 sgk toán lớp 1
 

Bài toán: Có...con chim đậu trên cành, có thêm...con chim bay đến.
Hỏi...............................................................

Đáp án:

4 con chim đậu trên cành, có thêm 2 con chim bay đến.
Hỏi tất cả có bao nhiêu con chim ?

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu