Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài 1, bài 2 trang 115 sách giáo khoa toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn chi tiết và đáp án bài 1 và bài 2 trang 115 SGK môn Toán lớp 1.

Bài 1 trang 115 SGK toán lớp 1

Câu hỏi bài 1 trang 115 sgk toán lớp 1
 

Đề bài: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

Bài Toán: Có ... bạn, có thêm ... bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn?

Đáp án:

1 bạn, có thêm 3 bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài 2 trang 115 SGK toán lớp 1

Đề bài: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

Câu hỏi bài 2 trang 115 sgk toán lớp 1
 

Bài toán: Có ... con thỏ, có thêm ... con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ

Đáp án:

Bài toán: Có 5 con thỏ, có thêm 4 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn làm bài 1, bài 2 trang 115 sách giáo khoa toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu