Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài 1, bài 2 trang 115 sách giáo khoa toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn chi tiết và đáp án bài 1 và bài 2 trang 115 SGK môn Toán lớp 1.

Bài 1 trang 115 SGK toán lớp 1

Câu hỏi bài 1 trang 115 sgk toán lớp 1
 

Đề bài: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

Bài Toán: Có ... bạn, có thêm ... bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn?

Đáp án:

1 bạn, có thêm 3 bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài 2 trang 115 SGK toán lớp 1

Đề bài: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

Câu hỏi bài 2 trang 115 sgk toán lớp 1
 

Bài toán: Có ... con thỏ, có thêm ... con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ

Đáp án:

Bài toán: Có 5 con thỏ, có thêm 4 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ

doctailieu.com
Tải về
Back to top