Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Đáp án các bài tập trang 114 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết và đáp án bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 và bài 5 trang 114 SGK Toán lớp 1.

Bài 1 trang 114 SGK toán lớp 1

Đề bài: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:

Câu hỏi bài 1 trang 114 sgk toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 114 sgk toán lớp 1
 

Bài 2 trang 114 SGK toán lớp 1

Đề bài: Trả lời câu hỏi:

Số liền sau của 7 là số nào?
Số liền sau của 9 là số nào?
Số liền sau của 10 là số nào?
Số liền sau của 19 là số nào?

Mẫu: Số liền sau của 7 là 8.

Đáp án:

Số liền sau của 7 là 8.
Số liền sau của 9 là 10.
Số liền sau của 10 là 11.
Số liền sau của 19 là 20.

Bài 3 trang 114 SGK toán lớp 1

Đề bài: Trả lời câu hỏi:

Số liền trước của 8 là số nào ?
Số liền trước của 10 là số nào ?
Số liền trước của 11 là số nào ?
Số liền trước của 1 là số nào ?

Mẫu: Số liền trước của 8 là 7

Đáp án:

Số liền trước của 8 là 7
Số liền trước của 10 là 9
Số liền trước của 11 là 10
Số liền trước của 1 là 0

Bài 4 trang 114 SGK toán lớp 1

Đề bài:

12 + 3  14 + 5 11 + 7
15 - 3 19 - 5 18 - 7

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 114 sgk toán lớp 1
 

Bài 5 trang 114 SGK toán lớp 1

Đề bài:

11 + 2 + 3 = 15 + 1 - 6 = 17 - 5 - 1 =
12 + 3 + 4 = 16 + 3 - 9 = 17 - 1 - 5 =

Đáp án:

11 + 2 + 3 = 16 15 + 1 - 6 = 10 17 - 5 - 1 = 11
12 + 3 + 4 = 19 16 + 3 - 9 = 10 17 - 1 - 5 = 11

doctailieu.com
Tải về
Back to top