Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Đáp án các bài tập trang 114 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết và đáp án bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 và bài 5 trang 114 SGK Toán lớp 1.

Bài 1 trang 114 SGK toán lớp 1

Đề bài: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:

Câu hỏi bài 1 trang 114 sgk toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 114 sgk toán lớp 1
 

Bài 2 trang 114 SGK toán lớp 1

Đề bài: Trả lời câu hỏi:

Số liền sau của 7 là số nào?
Số liền sau của 9 là số nào?
Số liền sau của 10 là số nào?
Số liền sau của 19 là số nào?

Mẫu: Số liền sau của 7 là 8.

Đáp án:

Số liền sau của 7 là 8.
Số liền sau của 9 là 10.
Số liền sau của 10 là 11.
Số liền sau của 19 là 20.

Bài 3 trang 114 SGK toán lớp 1

Đề bài: Trả lời câu hỏi:

Số liền trước của 8 là số nào ?
Số liền trước của 10 là số nào ?
Số liền trước của 11 là số nào ?
Số liền trước của 1 là số nào ?

Mẫu: Số liền trước của 8 là 7

Đáp án:

Số liền trước của 8 là 7
Số liền trước của 10 là 9
Số liền trước của 11 là 10
Số liền trước của 1 là 0

Bài 4 trang 114 SGK toán lớp 1

Đề bài:

12 + 3  14 + 5 11 + 7
15 - 3 19 - 5 18 - 7

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 114 sgk toán lớp 1
 

Bài 5 trang 114 SGK toán lớp 1

Đề bài:

11 + 2 + 3 = 15 + 1 - 6 = 17 - 5 - 1 =
12 + 3 + 4 = 16 + 3 - 9 = 17 - 1 - 5 =

Đáp án:

11 + 2 + 3 = 16 15 + 1 - 6 = 10 17 - 5 - 1 = 11
12 + 3 + 4 = 19 16 + 3 - 9 = 10 17 - 1 - 5 = 11
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án các bài tập trang 114 sách giáo khoa toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu