Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 112 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn cách làm và đáp án các bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 112 SGK môn Toán lớp 1.

Bài 1 trang 112 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính:

Câu hỏi bài 1 trang 112 sgk toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 112 sgk toán lớp 1
 

Bài 2 trang 112 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính nhẩm:

15 - 5 = 11 - 1 = 16 - 3 =
12 - 2 = 18 - 8 = 14 - 4 =
13 - 2 = 17 - 4 = 19 - 9 =

Đáp án:

15 - 5 = 10 11 - 1 = 10 16 - 3 = 13
12 - 2 = 10 18 - 8 = 10 14 - 4 = 10
13 - 2 = 11 17 - 4 = 13 19 - 9 = 10

Bài 3 trang 112 SGK toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp:


Câu hỏi bài 3 trang 112 sgk toán lớp 1

Đáp án:


Đáp án bài 3 trang 112 sgk toán lớp 1
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu