Giải bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 112 sách giáo khoa toán lớp 1

Xuất bản: 27/05/2018 - Cập nhật: 05/09/2018 - Tác giả:

Hướng dẫn cách làm và đáp án các bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 112 SGK môn Toán lớp 1.

Mục lục nội dung

Bài 1 trang 112 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính:

Câu hỏi bài 1 trang 112 sgk toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 112 sgk toán lớp 1

Bài 2 trang 112 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính nhẩm:

15 - 5 =11 - 1 =16 - 3 =
12 - 2 =18 - 8 =14 - 4 =
13 - 2 =17 - 4 =19 - 9 =

Đáp án:

15 - 5 = 1011 - 1 = 1016 - 3 = 13
12 - 2 = 1018 - 8 = 1014 - 4 = 10
13 - 2 = 1117 - 4 = 1319 - 9 = 10

Bài 3 trang 112 SGK toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp:


Câu hỏi bài 3 trang 112 sgk toán lớp 1

Đáp án:


Đáp án bài 3 trang 112 sgk toán lớp 1

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ