Cách giải và đáp án bài tập 111 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp án bài 1, bài 2, bài 3 và bài 4 trang 111 SGK môn Toán lớp 1

Bài 1 trang 111 SGK toán lớp 1

Đề bài: Đặt tính rồi tính:

14 - 317 - 519 - 2
16 - 517 - 219 - 7

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 111 sgk toán lớp 1

Bài 2 trang 111 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính nhẩm:

14 - 1 =15 - 4 =17 - 2 =15 - 3 =
15 - 1 =19 - 8 =16 - 2 =15 - 2 =

Đáp án:

14 - 1 = 1315 - 4 = 1117 - 2 = 1515 - 3 = 12
15 - 1 = 1419 - 8 = 1116 - 2 = 1415 - 2 = 13

Bài 3 trang 111 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính:

12 + 3 - 1 =17 - 5 + 2 =15 - 3 - 1 =
15 + 2 - 1 =16 - 2 + 1 =19 - 2 - 5 =

Đáp án:

12 + 3 - 1 = 1417 - 5 + 2 = 1415 - 3 - 1 = 11
15 + 2 - 1 = 1616 - 2 + 1 = 1519 - 2 - 5 = 12

Bài 4 trang 111 SGK toán lớp 1

Đề bài: Nối (theo mẫu)

Câu hỏi bài 4 trang 111 sgk toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 111 sgk toán lớp 1

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

X