Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Cách giải và đáp án bài tập 111 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp án bài 1, bài 2, bài 3 và bài 4 trang 111 SGK môn Toán lớp 1

Bài 1 trang 111 SGK toán lớp 1

Đề bài: Đặt tính rồi tính:

14 - 3  17 - 5 19 - 2
16 - 5 17 - 2 19 - 7

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 111 sgk toán lớp 1
 

Bài 2 trang 111 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính nhẩm:

14 - 1 = 15 - 4 = 17 - 2 =  15 - 3 =
15 - 1 = 19 - 8 = 16 - 2 = 15 - 2 =

Đáp án:

14 - 1 = 13 15 - 4 = 11 17 - 2 = 15 15 - 3 = 12
15 - 1 = 14 19 - 8 = 11 16 - 2 = 14 15 - 2 = 13

Bài 3 trang 111 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính:

12 + 3 - 1 = 17 - 5 + 2 = 15 - 3 - 1 =
15 + 2 - 1 = 16 - 2 + 1 = 19 - 2 - 5 =

Đáp án:

12 + 3 - 1 = 14 17 - 5 + 2 = 14 15 - 3 - 1 = 11
15 + 2 - 1 = 16 16 - 2 + 1 = 15 19 - 2 - 5 = 12

Bài 4 trang 111 SGK toán lớp 1

Đề bài: Nối (theo mẫu)

Câu hỏi bài 4 trang 111 sgk toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 111 sgk toán lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải và đáp án bài tập 111 sách giáo khoa Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu