Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 110 SGK

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn chi tiết hướng dẫn và đáp án bài 1, bài 2 và bài 3 trang 110 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Bài 1 trang 110 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính

Câu hỏi bài 1 trang 110 sgk toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 110 sgk toán lớp 1

Bài 2 trang 110 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính

12 - 1 = 13 - 1 = 14 - 1 =
17 - 5 = 18 - 2 = 19 - 8 =
14 - 0 = 16 - 0 = 18 - 0 =

Đáp án:

12 - 1 = 11 13 - 1 = 13 14 - 1 = 13
17 - 5 = 12 18 - 2 = 16 19 - 8 = 11
14 - 0 = 14 16 - 0 = 16 18 - 0 = 18

Bài 3 trang 110 SGK toán lớp 1

Đề bài: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Câu hỏi bài 3 trang 110 sgk toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 110 sgk toán lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 110 SGK để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu