Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 110 SGK

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn chi tiết hướng dẫn và đáp án bài 1, bài 2 và bài 3 trang 110 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Bài 1 trang 110 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính

Câu hỏi bài 1 trang 110 sgk toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 110 sgk toán lớp 1

Bài 2 trang 110 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính

12 - 1 = 13 - 1 = 14 - 1 =
17 - 5 = 18 - 2 = 19 - 8 =
14 - 0 = 16 - 0 = 18 - 0 =

Đáp án:

12 - 1 = 11 13 - 1 = 13 14 - 1 = 13
17 - 5 = 12 18 - 2 = 16 19 - 8 = 11
14 - 0 = 14 16 - 0 = 16 18 - 0 = 18

Bài 3 trang 110 SGK toán lớp 1

Đề bài: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Câu hỏi bài 3 trang 110 sgk toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 110 sgk toán lớp 1
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu