Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Đáp án và cách giải bài tập trang 113 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp án các bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 và bài 5 trang 113 SGK Toán lớp 1 để các bạn tham khảo.

Bài 1 trang 113 SGK toán lớp 1

Đề bài: Đặt tính rồi tính

13 - 3  14 - 2 10 + 6 19 - 9
11 - 1 17 - 7 16 - 6 10 + 9

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 113 sgk toán lớp 1
 

Bài 2 trang 113 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính nhẩm

10 + 3 = 10 + 5 = 17 - 7 = 18 - 8 =
13 - 3 = 15 - 5 = 10 + 7  10 + 8 =

Đáp án:

10 + 3 = 13 10 + 5 = 15 17 - 7 = 10 18 - 8 = 10
13 - 3 = 10 15 - 5 = 10 10 + 7 = 17 10 + 8 = 18

Bài 3 trang 113 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính

11 + 3 - 4 = 14 - 4 + 2 = 12 + 3 - 3 =
12 + 5 - 7 = 15 - 5 + 1 = 15 - 2 + 2 =

Đáp án:

11 + 3 - 4 = 10 14 - 4 + 2 = 12 12 + 3 - 3 = 12
12 + 5 - 7 = 10 15 - 5 + 1 = 11 15 - 2 + 2 = 15

Bài 4 trang 113 SGK toán lớp 1

Đề bài:

Câu hỏi bài 4 trang 113 sgk toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 113 sgk toán lớp 1
 

Bài 5 trang 113 SGK toán lớp 1

Đề bài:

Câu hỏi bài 5 trang 113 sgk toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 113 sgk toán lớp 1
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu