Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Cách làm và đáp án bài tập trang 109 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết cách làm và đáp án các bài tập 1, bài 2, bài , bài 4 trang 109 SGK Toán lớp 1.

Bài 1 trang 109 SGK toán lớp 1

Đề bài: Đặt tính rồi tính:

12 + 3 11 + 5 12 + 7 16 + 3
13 + 4 16 + 2 7 + 2 13 + 6

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 109 sgk toán lớp 1
 

Bài 2 trang 109 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính nhẩm

15 + 1 =  10 + 2 = 14 + 3 =  13 + 5 =
18 + 1 = 12 + 0 = 13 + 4 = 15 + 3 =

Đáp án:

15 + 1 = 16 10 + 2 = 12 14 + 3 = 17 13 + 5 = 18
18 + 1 = 19 12 + 0 = 12 13 + 4 = 17 15 + 3 = 18

Bài 3 trang 109 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính

10 + 1 + 3 = 14 + 2 + 1 = 11 + 2 + 3 =
16 + 1 + 2 = 15 + 3 + 1 = 12 + 3 + 4 =

Đáp án:

10 + 1 + 3 = 14 14 + 2 + 1 = 17 11 + 2 + 3 = 16
16 + 1 + 2 = 19 15 + 3 + 1 = 19 12 + 3 + 4 = 19

Bài 4 trang 109 SGK toán lớp 1

Đề bài: Nối (theo mẫu)

Câu hỏi bài 4 trang 109 sgk toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 109 sgk toán lớp 1
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu