Hướng dẫn làm bài tập trang 106 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết cách làm và đáp án các bài tập 2, bài 3 và bài 4 trang 106 SGK Toán lớp 1.

BÀI 1 trang 106 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số thích hợp vào ô trống

Câu hỏi bài 1 trang 106 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 106 SGK Toán lớp 1

BÀI 2 trang 106 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Nối tranh với 1 số thích hợp

Câu hỏi bài 2 trang 106 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

 Đáp án bài 2 trang 106 SGK Toán lớp 1

BÀI 3 trang 106 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số vào mỗi vạch tia số

Câu hỏi bài 3 trang 106 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 106 SGK Toán lớp 1

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

X