Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài tập trang 106 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết cách làm và đáp án các bài tập 2, bài 3 và bài 4 trang 106 SGK Toán lớp 1.

BÀI 1 trang 106 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số thích hợp vào ô trống

Câu hỏi bài 1 trang 106 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 106 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 2 trang 106 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Nối tranh với 1 số thích hợp

Câu hỏi bài 2 trang 106 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

 Đáp án bài 2 trang 106 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 3 trang 106 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số vào mỗi vạch tia số

Câu hỏi bài 3 trang 106 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 106 SGK Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn làm bài tập trang 106 sách giáo khoa Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu