Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài tập toán lớp 5 phần ôn tập tính chất cơ bản của các phân số

Giải bài tập toán lớp 3 phần ôn tập tính chất của phân số với 3 bài tập có đáp án giúp các em học sinh ôn lại những kiến thức đã học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ những như kỳ thi cuối cấp sắp tới. Cha mẹ hãy in về để cho các con tiện ôn tập và cùng con học tốt môn toán này nhé.

Bài 1 (trang 6 SGK Toán 5):

Rút gọn các phân số:

Giải bài tập toán lớp 5 phần ôn tập tính chất cơ bản của các phân số bài 1

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 5):

Quy đồng mẫu các phân số:

Giải bài tập toán lớp 5 phần ôn tập tính chất cơ bản của các phân số bài 2
 

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập toán lớp 5 phần ôn tập tính chất cơ bản của các phân số bài 2
 

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 5):

Tìm các phân số bằng nhau trong các số dưới đây:

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập toán lớp 5 phần ôn tập tính chất cơ bản của các phân số bài 3
 

doctailieu.com
Back to top