Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài tập toán lớp 5: Khái niệm về phân số

Giải bài tập toán lớp 5 phần ôn tập khái niệm về phân số với 4 bài tập có đáp án giúp các em học sinh ôn lại những kiến thức đã học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ những như kỳ thi cuối cấp sắp tới. Cha mẹ hãy in về để cho các con tiện ôn tập và cùng con học tốt môn toán này nhé.

Bài 1 (trang 4 SGK Toán 5):

a) Đọc các phân số:

Giải bài tập toán lớp 5: Khái niệm về phân số BÀI 1
 

b) Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên.

Hướng dẫn giải:

a)

Năm phần bảy;

Hai mươi lăm phần một trăm (hoặc hai mươi lăm phần trăm);

Chín mươi mốt phần ba mươi tám;

Sáu mươi phần mười bảy;

Tám mươi lăm phần nghìn.

b)

Giải bài tập toán lớp 5: Khái niệm về phân số bài 2
 

Bài 2 (trang 4 SGK Toán 5):

Viết các thương dưới dạng phân số: 3 : 5; 75 : 100; 9 : 17.

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập toán lớp 5: Khái niệm về phân số bài 2
 

Bài 3 (trang 4 SGK Toán 5):

Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1: 32; 105; 1000.

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập toán lớp 5: Khái niệm về phân số bài 3
 

Bài 4 (trang 4 SGK Toán 5):

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập toán lớp 5: Khái niệm về phân số bài 4
 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu