Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải toán 5 trang 4 : Ôn tập khái niệm về phân số

giai toan 5 trang 4
 

   Bài viết giải toán 5 trang 4 được biên soạn gồm hướng dẫn cách giải và lời giải chi tiết giúp các em tham khảo.

I. Ôn tập khái niệm về phân số

Những kiến thức cơ bản cần ghi nhớ:

1. Khái niệm

- Phân số chính là sự biểu diễn thương của hai số tự nhiên a, b (với b khác 0). (hay nói cách khác đó là phép chia hai số tự nhiên)

- Phân số thường được viết dưới dạng: \(\frac{a}{b}\) (\(a\) là tử số, \(b\) là mẫu số)

2. Cấu tạo phân số

Phân số bao gồm có tử số và mẫu số, trong đó tử số là một số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang và mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới dấu gạch ngang.

3. Cách đọc, viết phân số

   Đọc tử số trước rồi đọc "phần", sau đó mới đọc đến mẫu số.  (Tức là đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới).

Ví dụ:

+ Phân số \(\frac{1}{2}\) đọc là: Một phần hai

 + Phân số \(\frac{3}{5}\) đọc là: Ba phần năm

4. Chú ý

a. Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Phân số đó cũng được gọi là thương của phép chia đã cho.

b. Mọi số tự nhiên đều có thể viết dưới dạng phân số trong đó tử số chính là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1.

c. Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác 0.

d.  Số 0 có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu số khác 0

Lá
 

   Trên đây là những kiến thức cơ bản khái niệm về phân số mà các em cần ghi nhớ. Ở nội dung tiếp theo, Đọc Tài Liệu sẽ hướng dẫn giải bài tập trang 4 SGK Toán 5

Cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải toán 5 trang 4 SGK

Hướng dẫn và cách làm chi tiets các bài tập:

Bài 1 trang 4 SGK Toán 5

a) Đọc các phân số:

\(\frac{5}{7} ; \frac{25}{100} ; \frac{91}{38} ; \frac{60}{17} ; \frac{85}{1000}\)

 

\(\frac{5}{7}\) : Năm phần bảy;

\(\frac{25}{100}\) : Hai mươi lăm phần một trăm (hoặc hai mươi lăm phần trăm);

\(\frac{91}{38}\) : Chín mươi mốt phần ba mươi tám;

\(\frac{60}{17}\) : Sáu mươi phần mười bảy;

\(\frac{85}{1000}\) : Tám mươi lăm phần nghìn.

b) Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên

Phân tố \(\frac{5}{7}\) \(\frac{25}{100}\) \(\frac{91}{38}\) \(\frac{60}{17}\) \(\frac{85}{1000}\)
Tử số \(5\) \(25\) \(91\) \(60\) \(85\)
Mẫu số \(7\) \(100\) \(38\) \(17\) \(1000\)

Bài 2 trang 4 SGK Toán 5

   Viết các thương dưới dạng phân số: \(3 : 5\); \(75 : 100\); \(9 : 17\).

Lời giải:

\(3: 5=\frac{3}{5}\)

\(75: 100=\frac{75}{100}\)

\(9: 17=\frac{9}{17}\)

Bài 3 trang 4 SGK Toán 5

   Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là \(1: 32\); \(105\); \(1000\).

Lời giải:

\(32=\frac{32}{1}\)

\(105=\frac{105}{1}\)

\(1000=\frac{1000}{1}\)

Bài 4 trang 4 SGK Toán 5

Viết số thích hợp vào ô trống:...

\(\text { a) } 1=\frac{6}{6}\)         \(\text { b) } 0=\frac{0}{5}\)

Lá
 

   Trên đây là những kiến thức cơ bản và hướng dẫn giải toán 5 các bài tập trang 4. Chúc các em học tốt và luôn đạt kết quả cao.

doctailieu.com
Back to top