Giải bài tập toán lớp 3 phần bảng nhân 7 trang 31 sách giáo khoa

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các em học sinh tài liệu giải bài tập toán lớp 3 phần bảng nhân 7 gồm 3 câu hỏi và đáp án theo chương trình sách giáo khoa. Mong rằng với bài luyện tập này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt các kiến thức đã học để có được kết quả cao trong học tập.

Bài 1 (trang 31 SGK Toán 3)Tính nhẩm:

Đề bài Hướng dẫn giải

7 x 3 =

7 x 8 =

7 x 2 =

7 x 1 =

7 x 5 =

7 x 6 =

7 x 10 =

0 x 7 =

7 x 7 =

7 x 4 =

7 x 9 =

7 x 0 =

7 x 3 = 21

7 x 8 = 56

7 x 2 = 14

7 x 1 = 7

7 x 4 = 35

7 x 6 = 42

7 x 10 = 70

0 x 7 = 0

7 x 7 = 49

7 x 4 = 28

7 x 9 = 63

7 x 0 = 0

Bài 2 (trang 31 SGK Toán 3)

Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày?

Đáp án:

Số ngày của 4 tuần lễ là:

7x 4 = 28 (ngày)

Đáp số: 28 ngày

Bài 3 (trang 31 SGK Toán 3): 

Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập toán lớp 3 phần bảng nhân 7 trang 31 sách giáo khoa
 

doctailieu.com
Back to top