Giải bài tập toán lớp 3: Luyện tập trang 4

Giải bài tập toán lớp 3 giúp các em học sinh giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để các bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về môn này. Bên cạnh đó cha mẹ cũng có thể tải về để giúp các con kiểm tra những lỗi sai.

Bài 1 (trang 4 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a)  324 + 405;

761 + 128;

25 + 721;

b) 645 – 302;

666 – 333;

485 – 72;

Lời giải:

Giải bài tập toán lớp 3: Luyện tập trang 4

Bài 2 (trang 4 SGK Toán 3): Tìm x:

a) x – 125 = 344

b) x + 125 = 266

Lời giải:

a) x – 125 = 344

x = 344 + 125

x = 469

b) x + 125 = 266

x = 266 - 125

x = 141

Bài 3 (trang 4 SGK Toán 3): Một đội đồng diễn thể dục gồm có 285 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục có bao nhiêu nữ?

Lời giải:

Số nữ trong hội đồng diễn là:

285 – 140 = 145 (người)

Đáp số: 145 người

Bài 4 (trang 4 SGK Toán 3): Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá (xem hình vẽ):

Giải bài tập toán lớp 3: Luyện tập trang 4

Lời giải:

Hình được xếp :

Giải bài tập toán lớp 3: Luyện tập trang 4
 

Trên đây là giải bài tập toán lớp 3: Luyện tập trang 4, cha mẹ có thể tham khảo thêm để giúp các con học tốt hơn hoặc có thể tải về để các con ôn thi cuối học kỳ.

doctailieu.com
Tải về
Back to top