Giải bài tập toán lớp 3 gấp một số lên nhiều lần trang 33

Giải bài tập toán lớp 3 phần gấp một số lên nhiều lần với 3 bài và phần đáp án giúp các em học sinh ôn lại những kiến thức đã học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ những như kỳ thi cuối cấp sắp tới. Cha mẹ hãy in về để cho các con tiện ôn tập và cùng con học tốt môn toán này nhé.

Bài 1 (trang 33 SGK Toán 3):

Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Đáp án:

Năm nay tuổi của chị là:

6 x 2 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi

Bài 2 (trang 33 SGK Toán 3):

Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

Đáp án:

Số quả cam mẹ hái được là:

7x 5 = 35 (quả)

Đáp số: 35 quả cam.

Bài 3 (trang 33 SGK Toán 3):

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Lời giải:

Giải bài tập toán lớp 3 gấp một số lên nhiều lần trang 33 bài 3
 

doctailieu.com
Back to top