Giải bài tập toán lớp 3: Cộng các số có 3 chữ số (có nhớ một lần)

Giải bài tập toán lớp 3 với phép cộng các số có 3 chữ số (có nhớ một lần) giúp các em ôn lại dạng bài tập này trước kỳ thi cũng như giúp phụ huynh kiểm tra bài tập của các con một cách hiệu quả hơn. Hãy tải về để cùng con học tốt môn toán nhé.

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 3): Tính:


Lời giải:


 

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 3): Tính:

Lời giải:

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 235 + 417

256 + 70

b) 333 + 47

60 + 360

Lời giải:

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 3): Tính độ dài đường khấp khúc ABC

Lời giải:

Độ dài đường khấp khúc ABC là:

126 + 137 = 263 (cm)

Đáp số: 263 cm

Bài 5 (trang 5 SGK Toán 3):

Số?

500 đồng = 200 đồng + ….đồng

500 đồng = 400 đồng +…đồng

500 đồng = …đồng + 500 đồng

Lời giải:

500 đồng = 200 đồng + 300 đồng

500 đồng = 400 đồng + 100 đồng

500 đồng = 0 đồng + 500 đồng

Giải bài tập toán lớp 3: Cộng các số có 3 chữ số (có nhớ một lần).
Giải bài tập toán lớp 3: Cộng các số có 3 chữ số (có nhớ một lần).

Trên đây là giải bài tập toán lớp 3 về phép cộng các số có 3 chữ số (có nhớ một lần) tại trang 5 sách giáo khoa toán lớp 3 cho cha mẹ và các em tham khảo thêm. Cha mẹ và các em có thể tải về để dễ dàng theo dõi hơn.

doctailieu.com
Back to top