Giải bài tập toán lớp 3: Bảng nhân 8 trang 53 sách giáo khoa

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các em học sinh tài liệu giải bài tập toán lớp 3 phần bảng nhân 8 gồm 4 câu hỏi và đáp án theo chương trình sách giáo khoa. Mong rằng với bài luyện tập này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt các kiến thức đã học để có được kết quả cao trong học tập.

Bài 1 (trang 53 SGK Toán 3): 

Tính nhẩm:

Đề bài Hướng dẫn giải
8 x 3 =

8 x 2 =

8 x 4 =

8 x 1 =

8 x 5 =

8 x 6 =

8 x 7 =

0 x 8 =

8 x 8 =

8 x 10 =

8 x 9 =

8 x 0 =
8 x 3 = 24

8 x 2 = 16

8 x 4 = 32

8 x 1 = 8

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

0 x 8 = 0

8 x 8 = 64

8 x 10 = 80

8 x 9 = 72

8 x 0 = 0


Bài 2 (trang 53 SGK Toán 3): 

Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải:

Số lít dầu có trong 6 can là:

8 x 6 = 48 (l)

Đáp số: 48l dầu

Bài 3 (trang 53 SGK Toán 3):

Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập toán lớp 3: Bảng nhân 8 trang 53 sách giáo khoa bài 3
 

doctailieu.com
Back to top