Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập toán lớp 1: Cách làm bài tập trang 33 sách giáo khoa

Hướng dẫn chi tiết cách giải bài 2, 3,4 và bài tập 5 tại trang 33 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 chính xác nhất giúp các bạn tham khảo trước kiến thức để có thể hướng dẫn các bé ôn tập lại kiến thức đã được học trên lớp.

Bài 2: Đếm và điền số.

bài 2 trang 33 sách giáo khoa lớp 1
 

 

Đáp án:

dap an bai 2 trang 33 sach giao khoa lop 1
 

Bài 3: Điền dấu thích hợp.

bai 3 trang 33 sach giao khoa lop 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 33 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 4: Điền số thích hợp vào ô.

bài 4 trang 33 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

dap an bai 4 trang 33 sach giao khoa lop 1
 

Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống.


bài 5 trang 33 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 33 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top