Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập toán lớp 1: Cách làm bài tập trang 33 sách giáo khoa

Hướng dẫn chi tiết cách giải bài 2, 3,4 và bài tập 5 tại trang 33 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 chính xác nhất giúp các bạn tham khảo trước kiến thức để có thể hướng dẫn các bé ôn tập lại kiến thức đã được học trên lớp.

Bài 2: Đếm và điền số.

bài 2 trang 33 sách giáo khoa lớp 1
 

 

Đáp án:

dap an bai 2 trang 33 sach giao khoa lop 1
 

Bài 3: Điền dấu thích hợp.

bai 3 trang 33 sach giao khoa lop 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 33 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 4: Điền số thích hợp vào ô.

bài 4 trang 33 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

dap an bai 4 trang 33 sach giao khoa lop 1
 

Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống.


bài 5 trang 33 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 33 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập toán lớp 1: Cách làm bài tập trang 33 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu