Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập toán lớp 1: Cách giải và đáp án bài 1, bài 2 trang 73 sách giáo khoa

Tài liệu hướng dẫn cách làm và đáp án các bài tập 1 và bài 2 trang 73 SGK môn Toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo trước khi kèm các bé ôn tập tại nhà kiến thức phép trừ trong phạm vi 8.

BÀI 1 trang 73 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

bài 1 trang 73 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 73 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 2 trang 73 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

1 + 7 = 2 + 6 = 4 + 4 =
8 - 1 = 8 - 2 = 8 - 4 =
8 - 7 = 8 - 6 = 8 - 8 =

Đáp án:

1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 4 + 4 = 8
8 - 1 = 7 8 - 2 = 6 8 - 4 = 4
8 - 7 = 1 8 - 6 = 2 8 - 8 = 0

doctailieu.com
Back to top