Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập toán lớp 1: Bài 2, bài 3 và bài 4 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 1

Tài liệu giải bài tập Toán Lớp 1 các câu hỏi 2,3 và 4 tại trang 15 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 để các bậc phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn giúp các bé luyện tập kiến thức đếm và nhận biết số tự nhiên 1,2,3,4,5.

Bài 2: Đếm và điền số và ô

Bài 1 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án

Hình 1: 5

Hình 2: 3

Hình 3: 5

Hình 4: 2

Hình 5: 1

Hình 6: 4

Giải bài 1 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 1

Bài 3: Điền số vào ô trống theo thứ tự

Bài 2 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đáp án:

Giải bài 2 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 1

Bài 4: Đếm và nối hình 


bài 4 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Giải bài 4 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 1

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập toán lớp 1: Bài 2, bài 3 và bài 4 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu