Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập toán lớp 1: Bài 2, bài 3 và bài 4 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 1

Tài liệu giải bài tập Toán Lớp 1 các câu hỏi 2,3 và 4 tại trang 15 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 để các bậc phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn giúp các bé luyện tập kiến thức đếm và nhận biết số tự nhiên 1,2,3,4,5.

Bài 2: Đếm và điền số và ô

Bài 1 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án

Hình 1: 5

Hình 2: 3

Hình 3: 5

Hình 4: 2

Hình 5: 1

Hình 6: 4

Giải bài 1 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 1

Bài 3: Điền số vào ô trống theo thứ tự

Bài 2 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đáp án:

Giải bài 2 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 1

Bài 4: Đếm và nối hình 


bài 4 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Giải bài 4 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 1

 

doctailieu.com
Back to top