Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 sgk sinh học 9

Xem hướng dẫn cách giải câu hỏi thảo luận sgk sinh học 9 trang 17.

Đề bài:

Quan sát hình 5 và:

- Giải thích tại sao ở F2 lại có 16 hợp tử.
- Điền nội dung phù hợp vào bảng 5.

Bảng 5 : Phân tích kết quả lai hai cặp tính trạng

Vàng nhăn Hạt xanh trơn Hạt xanh nhăn
Vàng trơn    
Tỉ lệ mỗi kiểu gen ở F2    

Trả lời:

Vì F1 có kiểu gen AaBb => khi lai F1 x F1 thì 1 bên cho 4 giao tử đực(AB,ab,Ab,aB),và 1 bên cho 4 giao tử cái (Ab,AB,ab,aB)

=> mỗi bên cho 4 giao tử => 4x4 = 16 tổ hợp 

Bảng 5 : Phân tích kết quả lai hai cặp tính trạng

Vàng nhăn Hạt xanh trơn Hạt xanh nhăn  
Vàng trơn        
Tỉ lệ mỗi kiểu gen ở F2 9A_B_ 3A_bb 3aaB_ 1 aabb
Tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 9 3 3 1

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu