Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập SGK Toán lớp 1: Cách làm và đáp án bài 1, bài 2 trang 76

Hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp án các bài tập 1 và bài 2 trang 76 SGK Toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn các bé luyện tập kiến thức phép cộng trong phạm vi 9.

BÀI 1 trang 76 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

bài 5 trang 75 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án: 

BÀI 2 trang 76 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

2 + 7 = 4 + 5 = 3 + 6 = 8 + 1 =
0 + 8 = 4 + 4 = 1 + 7 = 5 + 2 =
 8 - 5 = 7 - 4 = 0 + 8 = 6 - 1 =

Đáp án:

2 + 7 = 9 4 + 5 = 9 3 + 6 = 9 8 + 1 =9
0 + 8 = 8 4 + 4 = 8 1 + 7 = 8 5 + 2 = 7
8 - 5 = 3 7 - 4 = 3 0 + 8 = 8 6 - 1 = 5

doctailieu.com
Back to top