Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập SGK Toán 1: Các số 1, 2, 3 trang 12, 13. Luyện tập

Giải bài tập SGK Toán 1: Các số 1, 2, 3 trang 12, 13. Luyện tập giúp các con học sinh nắm chắc cách đọc và viết các số 1, 2, 3 lựa chọn viết số thích hợp vào chỗ trống và các dạng bài tập liên quan khác. Sau đây mời các con cùng tham khảo lời giải.

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết các số 1, 2 ,3

Hướng dẫn giải

Học sinh tự viết tay các số 1, 2, 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số vào ô trống theo mẫu (vào ô trống):

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 1

Hướng dẫn giải

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết số hoặc vẽ số chấm tròn thích hợp

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 3 

Hình 1 Hình 2 Hình 3

Hướng dẫn giải:

Hình 1:

Ô 1: Số 1

Ô 2: Số 2

Ô 3: Số 3

Hình 2:

Ô 1: Vẽ 3 chấm tròn

Ô 2: Vẽ 2 chấm tròn

Ô 3: Vẽ 1 chấm tròn

Hình 2:

Ô 1: Số 2

Ô 2: Vẽ 3 chấm tròn

Ô 3: Số 1

Giải bài tập trang 13 SGK Toán 1: Luyện tập (bài 1, 2, 3 trang 13/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 3

Hướng dẫn giải

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 4

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 5

Hướng dẫn giải

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 6

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 7

Hướng dẫn giải

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập SGK Toán 1: Các số 1, 2, 3 trang 12, 13. Luyện tập để xem ở dưới đây
Tải về
13/03/2018    22:09 PM
13/03/2018    22:09 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu