Giải bài tập SGK Toán 1: Các số 1, 2, 3 trang 12, 13. Luyện tập

Giải bài tập SGK Toán 1: Các số 1, 2, 3 trang 12, 13. Luyện tập giúp các con học sinh nắm chắc cách đọc và viết các số 1, 2, 3 lựa chọn viết số thích hợp vào chỗ trống và các dạng bài tập liên quan khác. Sau đây mời các con cùng tham khảo lời giải.

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết các số 1, 2 ,3

Hướng dẫn giải

Học sinh tự viết tay các số 1, 2, 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số vào ô trống theo mẫu (vào ô trống):

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 1

Hướng dẫn giải

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết số hoặc vẽ số chấm tròn thích hợp

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 3

Hình 1Hình 2Hình 3

Hướng dẫn giải:

Hình 1:

Ô 1: Số 1

Ô 2: Số 2

Ô 3: Số 3

Hình 2:

Ô 1: Vẽ 3 chấm tròn

Ô 2: Vẽ 2 chấm tròn

Ô 3: Vẽ 1 chấm tròn

Hình 2:

Ô 1: Số 2

Ô 2: Vẽ 3 chấm tròn

Ô 3: Số 1

Giải bài tập trang 13 SGK Toán 1: Luyện tập (bài 1, 2, 3 trang 13/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 3

Hướng dẫn giải

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 4

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 5

Hướng dẫn giải

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 6

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 7

Hướng dẫn giải

giai bai tap sgk toan 1: cac so 1, 2, 3 trang 12, 13 anh 8

DuyPc (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X