Giải bài tập phần bảng chia 7 trang 35 sách giáo khoa toán lớp 3

Giải bài tập toán lớp 3 phần bảng chia 7 với 4 bài và phần đáp án giúp các em học sinh ôn lại những kiến thức đã học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ những như kỳ thi cuối cấp sắp tới. Cha mẹ hãy in về để cho các con tiện ôn tập và cùng con học tốt môn toán này nhé.

Bài 1 (trang 35 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

Đề Bài Hướng dẫn giải

28 : 7 =

70 : 7 =

21 : 7 =

42 : 7 =

14 : 7 =

56 : 7 =

63 : 7 =

42: 6 =

49 : 7 =

35 : 7 =

7 : 7 =

0 : 7 =

28 : 7 = 4

70 : 7 = 10

21 : 7 = 3

42 : 7 = 6

14 : 7 =2

56 : 7 =8

63 : 7 =9

42: 6 =7

49 : 7 = 7

35 : 7 = 5

7 : 7 = 1

0 : 7 = 0

Bài 2 (trang 35 SGK Toán 3):

Tính nhẩm:

Đề bài Hướng dẫn giải chi tiết

7 x 5 =

7 x 6 =

7 x 2 =

7 x 4 =

35 : 7 =

42 : 7 =

14 : 7 =

28: 7 =

35 : 5 =

42 : 6 =

14 : 2 =

28 : 4 =

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

7 x 2 = 14

7 x 4 = 28

35 : 7 =5

42 : 7 = 6

14 : 7 = 2

28: 7 =4

35 : 5 = 7

42 : 6 = 7

14 : 2 = 7

28 : 4 = 7

Bài 3 (trang 35 SGK Toán 3):

Có 56 học sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải:

Số học sinh có trong mỗi hàng là:

56 : 7 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 4 (trang 35 SGK Toán 3):

Có 56 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng?

Hướng dẫn giải:

Số hàng xếp được là:

56 : 7 = 8 (hàng)

Đáp số: 8 hàng

doctailieu.com
Back to top