Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài luyện tập trang 48 sgk Toán 1

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 và bài 4 trang 48 sách giáo khoa Toán lớp 1 bài luyện tập : Tính, điền số, viết phép tính thích hợp ...

 

Hướng dẫn giải bài tập trang 48 sgk Toán lớp 1 : Luyện tập

Câu 1: Tính

bài 1 trang 48 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

3 + 1 = 4 2 + 1 = 3 2 + 2 = 4 1 + 2 = 3 1 + 3 = 4

 

Đáp án bài 1 trang 48 sách giáo khoa lớp 1
 

Câu 2: Điền Số?

bài 2 trang 48 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 48 sách giáo khoa lớp 1
 

Câu 3: Tính

bài 3 trang 48 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 48 sách giáo khoa lớp 1
 

Câu 4: Viết phép tính thích hợp

bài 4 trang 48 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 48 sách giáo khoa lớp 1
 

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài luyện tập trang 48 sgk Toán 1 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu