Giải bài tập giảm đi một số lần trang 38 sách giáo khoa toán lớp 3

Xuất bản: 13/04/2018 - Cập nhật: 14/09/2018

Giải bài tập toán lớp 3 phần giảm đi một số lần trong trang 38 sách giáo khoa toán lớp 3 với 3 bài có đán án giúp các em học sinh ôn lại những kiến thức đã học. Cha mẹ hãy tải về để cùng con học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ cũng như cuối năm được tốt nhất.

Bài 1 (trang 37 SGK Toán 3):

Viết (theo mẫu):

Giải bài tập giảm đi một số lần bài 1 trang 38 sách giáo khoa toán lớp 3

Bài 2 (trang 37 SGK Toán 3): 

Giải bài toán (theo bài giải mẫu)

a) Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi?

b) Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi công việc đó làm bằng máy hết mấy giờ ?

Đáp án:

a) Số quả bưởi mẹ còn lại là:

40 : 4 = 10 (quả)

Đáp số: 10 quả bưởi

b) Thời gian làm công việc đó bằng máy là:

30 : 5 = 6 (giờ)

Đáp số: 6 giờ

Bài 3 (trang 38 SGK Toán 3):

Đoạn thẳng AB dài 8 cm

a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần

b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 cm

Đáp án:

a) Trước hết tính độ dài đoạn thẳng CD:

8 : 4 = 2 (cm)

Sau đó dùng thước thẳng có vạch xăng – ti – mét để vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 2 cm

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN:

8 – 4 = 4 (cm)

Vẽ đoạn thẳng MN dài 4 cm.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM