Giải bài tập giải toán bằng hai phép toán (tiếp theo) trang 51 sách giáo khoa

Giải bài tập toán lớp 3 phần giải toán bằng 2 phép toán (tiếp theo) trang 51 sách giáo khoa Toán lớp 3 luyện tập bằng cách giải các phép tính...

Bài 1 (trang 51 SGK Toán 3):

Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km, quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp ba lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện (theo sơ đồ sau). Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu ki–lo–mét ?

Hướng dẫn giải:

Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài :

5 x 3 = 15 (km)

Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài :

5 + 15 = 20 (km)

Đáp số: 20 km

Bài 2 (trang 51 SGK Toán 3):

Một thùng đựng 24 lít mật ong, lấy 1/3 số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

Hướng dẫn giải:

Số lít mật ong lấy ra là :

24 : 3 = 8 (l)

Số lít mật ong còn lại là :

24 – 8 = 16(l).

Đáp số: 16 lít mật ong

Bài 3 (trang 51 SGK Toán 3):

Giải bài tập giải toán bằng hai phép toán (tiếp theo) trang 51 sách giáo khoa bài 3
 

doctailieu.com
Back to top