Bài tập về Gam trang 65 SGK Toán 3

Giải các bài tập 1, 2, 3, 4, và bài 5 trang 65 sách giáo khoa Toán lớp 3 tiết học về Gam - đơn vị đo khối lượng

 

Hướng dẫn giải bài tập về Gam trong sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 65

Bài 1 (trang 65 SGK Toán 3):


 

a) Hộp đường cân nặng bao nhiêu gam?

b) 3 quả táo cân nặng bao nhiêu gam?

c) Gói mì chính cân nặng bao nhiêu gam?

d) Quả lê cân nặng bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải:

a) Hộp đường cân nặng 200 g

b) 3 quả táo cân nặng: 500 g + 200g = 700g

c) Gói mì chính (bột ngọt) cân nặng: 200 g + 10 g = 210 g

d) Quả lê cân nặng: 200 g + 200 g = 400g

Bài 2 (trang 66 SGK Toán 3):


 

a) Quả đu đủ cân nặng bao nhiêu gam?

b) Bắp cải cân nặng bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải:

a) Quả đu đủ cân nặng 800 g

b) Bắp cải cân nặng 600 g.

Bài 3 (trang 66 SGK Toán 3): Tính theo mẫu

Mẫu: 22 g + 47 g = 69 g

Đề bài Hướng dẫn giải
163 g + 28 g =

50 g x 2 =

42 g – 25 g =

96 g : 3 =

100 g + 45 g – 26 g =
163 g + 28 g = 191g

50 g x 2 = 100g

42 g – 25 g = 17g

96 g : 3 = 32g

100 g + 45 g – 26 g = 119g.

Bài 4 (trang 66 SGK Toán 3):

Cả hộp sữa cân nặng 455g, vỏ hộp cân nặng 58g. Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam sữa?

Hướng dẫn giải:

Số gam sữa có trong hộp là:

455 – 58 = 397 (g).

Đáp số: 397 g sữa

Bài 5 (trang 66 SGK Toán 3):

Mỗi túi mì chính cân nặng 210 g. Hỏi 4 túi mì chính như thế cân nặng bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải:

Cả 4 gói mì chính cân nặng là:

210 x 4 = 840 (g).

Đáp số: 840 g

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài tập về Gam trang 65 SGK Toán 3 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu