Bài tập về Gam trang 65 SGK Toán 3

Giải các bài tập 1, 2, 3, 4, và bài 5 trang 65 sách giáo khoa Toán lớp 3 tiết học về Gam - đơn vị đo khối lượng

 

Hướng dẫn giải bài tập về Gam trong sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 65

Bài 1 (trang 65 SGK Toán 3):


 

a) Hộp đường cân nặng bao nhiêu gam?

b) 3 quả táo cân nặng bao nhiêu gam?

c) Gói mì chính cân nặng bao nhiêu gam?

d) Quả lê cân nặng bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải:

a) Hộp đường cân nặng 200 g

b) 3 quả táo cân nặng: 500 g + 200g = 700g

c) Gói mì chính (bột ngọt) cân nặng: 200 g + 10 g = 210 g

d) Quả lê cân nặng: 200 g + 200 g = 400g

Bài 2 (trang 66 SGK Toán 3):


 

a) Quả đu đủ cân nặng bao nhiêu gam?

b) Bắp cải cân nặng bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải:

a) Quả đu đủ cân nặng 800 g

b) Bắp cải cân nặng 600 g.

Bài 3 (trang 66 SGK Toán 3): Tính theo mẫu

Mẫu: 22 g + 47 g = 69 g

Đề bài Hướng dẫn giải
163 g + 28 g =

50 g x 2 =

42 g – 25 g =

96 g : 3 =

100 g + 45 g – 26 g =
163 g + 28 g = 191g

50 g x 2 = 100g

42 g – 25 g = 17g

96 g : 3 = 32g

100 g + 45 g – 26 g = 119g.

Bài 4 (trang 66 SGK Toán 3):

Cả hộp sữa cân nặng 455g, vỏ hộp cân nặng 58g. Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam sữa?

Hướng dẫn giải:

Số gam sữa có trong hộp là:

455 – 58 = 397 (g).

Đáp số: 397 g sữa

Bài 5 (trang 66 SGK Toán 3):

Mỗi túi mì chính cân nặng 210 g. Hỏi 4 túi mì chính như thế cân nặng bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải:

Cả 4 gói mì chính cân nặng là:

210 x 4 = 840 (g).

Đáp số: 840 g

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top