Báo cáo kết quả tháng thi đua Noi gương chú bộ đội

Soạn bài Báo cáo kết quả tháng thi đua Noi gương chú bộ đội trang 11, sách giáo khoa Tiếng Việt 3, giúp các em học sinh biết cách viết báo cáo, nắm được bố cục, nội dung và cách sử dụng từ ngữ trong báo cáo

Soạn bài báo cáo kết quả tháng thi đua Noi gương chú bộ đội

Câu 1: Theo em, báo cáo trên là của ai? Bạn đó báo cáo với ai?

Đáp Án:

Theo em, báo cáo đó là của lớp trưởng. Bạn ấy báo cáo với toàn lớp về tình hình và kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội".

Câu 2: Bản báo cáo gồm các nội dung nào?

Đáp Án:

Bản báo cáo gồm các nội dung sau :

Nêu nhận xét về các mặt hoạt động của toàn lớp (mặt học tập, mặt lao động và các công tác khác).

Đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân.

Câu 3: Lớp tổ chức báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì?

Đáp Án:

Lớp tổ chức báo cáo để kiểm điểm lại tình hình thi đua trong tháng, để nêu lên kết quả thi đua trong đó có các ưu điểm và các thiếu sót. Cuối cùng tổ chức báo cáo để biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều cố gắng nhất, làm cho cả lớp cùng phấn khởi bước sang các đợt thi đua sau.

Báo cáo kết quả tháng thi đua Noi gương chú bộ đội

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM