Giải bài tập diện tích của một hình trang 150 sách giáo khoa toán lớp 3

Giải bài tập toán lớp 3 phần diện tích của một hình gồm 3 bài tập có đáp án giúp các em học sinh ôn lại những kiến thức đã học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ những như kỳ thi cuối cấp sắp tới. Cha mẹ hãy in về để cho các con tiện ôn tập và cùng con học tốt môn toán này nhé.

Bài 1 (trang 150 SGK Toán 3):

Câu nào đúng, câu nào sai?


 

a) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình tứ giác ABCD

b) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD

c) Diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình tứ giác ABCD

Lời giải:

a) Sai

b) Đúng

c) Sai

Bài 2 (trang 150 SGK Toán 3):


 

a) Hình P gồm bao nhiêu ô vuông?

Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông?

b)So sánh diện tích hình P với diện tích hình Q

Hướng dẫn giải:

a) Hình P gồm 11 ô vuông, hình Q gồm 10 ô vuông

b) Diện tích hình P lớn hơn diện tích hình Q

Bài 3 (trang 150 SGK Toán 3):

So sánh diện tích hình A với diện tích hình B:


 

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình A bằng diện tích hình B (hai hình đều c ó diện tích bằng 9 ô vuông)

Có thể cắt hình B thành hai hình tam giác và ghép lại để được hình A

doctailieu.com
Back to top